Encoder

Encoders for motors
Encoder for feedback on speed, direction of rotation, and for positioning.

Encoder Bühler Motor

Sensor, or encoder. One can say both. Fits to the Bühler Motors. 
2 - 4 - 8 - 12 - 100 - 360 - 500 - 1024 ppv + Index

Encoder Delta Line

Encoder that fits to the Delta Line program. 
100 - 200 - 256 - 400 - 500 - 1024 ... 8000 ppv + Index
Alla rättigheter © Lotax AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn*
Name*
Företag
Company
Telefon
Telephone
E-post*
Email*
Beskriv ditt ärende
Your message
* Obligatoriskt * Required

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!