Permanent Electro magnet

Permanent Electro magnet - No current needed
This Permanent Electro Magnet could well be used in battery application or where residual remanence is not wanted.

GTP type Permanent Magnet

The self holding function is especially good when it comes to application where no heat disapation from the product itself is wanted.

Alla rättigheter © Lotax AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!