Försäljnings- och leveransvillkor

Pris

I EUR, CHF, eller i SEK, exkl moms. Priset offereras i separat offert, alternativt i mejl.

Betalning

Normalt ges 30 dagar kredit. Kreditkontroll görs på nya kunder innan kredit ges. Vid sen betalning tillämpas tilläggsavgifter enligt svenska räntelagen.

Leveranser och förpackningar

FCA, Incoterm 2020, vårt lager i Smålandsstenar, inkl. förpackning.
Vi använder normalt PostNord för paketleveranser och DBSchenker för pall. Transportkostnader debiteras.
Kunderna kan också använda sig av sitt egna konto hos transportören.

Garanti och reklamation

Produktgaranti gäller i 12 månader från fakturadatum. Garantin omfattar endast köpt material och alla övriga kostnader kommer att avvisas. För fel som upptäckts av kunden innan installation eller användande eller som borde ha upptäckts med rimlig ansträngning, kommer alla krav på grund av materialfelsansvar vara ogiltig så snart produkten är installerad eller tagits i bruk. Lotax erbjuder ingen bestämd livstidsgaranti på produkter, pga att driftförhållanden kan vara svåra att överblicka. Fakturan för reklamerat gods måste bifogas reklamationen, annars kommer den att avvisas.

Innan reklamationer sänds åter vänligen ta kontakt med oss för instruktioner. Reklamationer som inte godkänts, pga inget fel i produkten, eller felaktigt handhavande, eller felaktig installation, eller annan felaktighet, kommer att debiteras en administrativ kostnad på 450 SEK.

Övrigt

För övriga villkor tillämpas IML2009. pdfKlicka HÄR för nedladdning.

Alla rättigheter © Lotax AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn*
Name*
Företag
Company
Telefon
Telephone
E-post*
Email*
Beskriv ditt ärende
Your message
* Obligatoriskt * Required

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!