Integritetspolicy

Lotax AB behandlar de personuppgifter som lämnats till Lotax AB i enlighet med gällande rätt (GDPR).

Allmänt

Lotax AB registrerar och behandlar kunders och övriga personers personuppgifter, i olika dataregister, som kommer oss tillhanda genom kontakter per mejl, post, mässor, besök på vår hemsida eller genom sociala medier eller genom direktkontakt.

Data vi samlar in

Personuppgifter som vi samlar in är t ex uppgifter om:
namn, adress, organisationsnummer, personnummer, mejladress, telefonnummer.

Uppdatering/komplettering

För att hålla Lotax AB’s register aktuella, kan Lotax AB komma att komplettera och uppdatera lagrade personuppgifter genom offentliga register. Det uppgifterna kan komma att kompletteras med är t ex uppgift om fullständigt för- och efternamn, adress, ytterligare telefonnummer.

Ändamål med handling av personuppgifter

Rättslig grund: Avtal i GDPR

  • Leverera och ta betalt för produkter och tjänster vi tillhandahåller
  • Tillhandahålla god kundservice
  • Hantera förfrågningar
  • Hantera leveranser och returer

Rättslig grund: Intresseavvägning i GDPR

  • Leverera erbjudanden utifrån tidigare förfrågningar och affärsuppgörelser.
  • Göra direktreklam mot speciella marknadssegment.
  • Ta hjälp av underleverantörer för utförande av olika tjänster. Lotax AB förblir personuppgiftsansvarig och den behandling som underleverantören genomför för Lotax AB kommer regleras i ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal.

Rättslig grund: Samtycke i GDPR

  • Ta del av CV och andra uppgifter för eventuell anställning.
  • Utbetala lön och arvoden.

Rättslig grund: Rättsliga förpliktelser i GDPR

  • Leva upp till kraven enligt bokföringslagen och annan lagstiftning.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras enligt vad lagen föreskriver, samt så länge det behövs för att vi ska kunna leva upp till de åtaganden vi har genom t ex garantikrav, avtalskrav och andra förpliktelser, eller för ändamålen enligt denna skrivelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter, begära rättelse, begränsning behandling eller radering av dessa. Vi har rätt att neka till din begäran om det finns legal grund för detta. Om du vill kontakta oss görs det på mejladress: info@lotax.se 

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras enligt vad lagen föreskriver, samt så länge det behövs för att vi ska kunna leva upp till de åtaganden vi har genom t ex garantikrav, avtalskrav och andra förpliktelser, eller för ändamålen enligt denna skrivelse.

Cookies

På Lotax AB hemsida används cookies, t ex genom Google Analytics för analysändamål av trafiken, och bättre upplevelse, på hemsidan. Du kan välja att inte acceptera cookies genom dina säkerhetsinställningar i din webbläsare.

Uppdatering av integritetpolicy

Denna policy kan löpande komma att ändras när så behövs. Sådan ändring blir giltig när den publiceras på www.lotax.se.

Alla rättigheter © Lotax AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn*
Name*
Företag
Company
Telefon
Telephone
E-post*
Email*
Beskriv ditt ärende
Your message
* Obligatoriskt * Required

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!