Disclaimer

Personer, organisationer, eller företag som hänvisar till information publiserad på LOTAX hemsida, förklarar sig samtycka till följande villkor:

Användande av Lotax hemsida

Allt innehåll på LOTAX hemsida är skyddad enligt lagen om upphovrätt. Allt innehåll på hemsidan är förbihållet LOTAX. Nedladdning eller utskrift av individuella sidor och/eller delar av LOTAX hemsida är tillåtet såvida inte copyright ägt material eller annan lagligt skyddat material eller bilder ändras eller tas ur sitt sammanhang. När du laddar ner data från LOTAX hemsida eller kopierar data förblir äganderätten LOTAX´s. Reproduktion, förändring, modifiering, länkning eller nyttjande av LOTAX hemsida för publicering eller nyttgande för kommersiellt bruk är inte tillåten utan på förhand skriftligt godkännande.

Förbehåll

LOTAX gör allt för att säkerställa tillförlitligheten av informationen presenterad på hemsidan, men kan inte lämna några garantier för informationens korrekthet, tillförlitlighet eller fullständighet. Informationen kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort utan förvarning.

Ansvarsfrihet

Ingen garanti lämnas för korrektheten i information eller bilder och illustrationer publicerad på LOTAX hemsida. För förluster av alla slag, skador av alla typer, eller andra typer av följdskador som kan uppstå på grund av eller i samband med nyttjande av LOTAX hemsida, eller nyttjande av länkar till andra hemsidor, tas inget ansvar för.

Länkade hemsidor

In I det fall du klickar/följer en länk på LOTAX hemsida, kan du komma att lämna LOTAX hemsida. LOTAX har inte undersökt de hemsidor du länkas till externt, och kan inte ta något som helst ansvar för dess innehåll, för produkter, service eller annan information som ställs till förfogande.

Alla rättigheter © Lotax AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Fill out and send the form below and we will get back to you!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn*
Name*
Företag
Company
Telefon
Telephone
E-post*
Email*
Beskriv ditt ärende
Your message
* Obligatoriskt * Required

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!